<
1 /

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: galleryPhotos

Filename: subpages/work.php

Line Number: 64

0
>
>>

Blue is poisonous

 

multimedia VR project, 2017, 00:04:00

 

After wearing glasses, at first we see only black, emptiness. Simple geometric elements, arranged in more complex structures, slowly appear in the rhythm of pulsating light, and then fragment by fragment disappear. Subsequent scenery that appears is subject to the same rules. Despite the uniform rhythm, the dynamics of change is varied. Long waiting for what happens turns into a feeling of inability to experience fully what exists, time ends and seems to be accelerating, and the end is inevitable.
Blue is poisonous" uses VR not to create a hyper-realistic world, but to create a metaphor. Although the work undoubtedly has an immersive effect on the centre of gravity, it has been shifted to the creation of a story about change, creation and disintegration, existence and non-existence.

 

Showcase "VR ART - art in virtual reality" as part of the 14th Cultural Night at the Municipal Art Gallery in Częstochowa; http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22407291,Jak-uchwycic-te-noc-zuzanna-suliga-o-14-nocy-cultural-w.html ;

 

Coding: Marcin Puchalski (MindHelix)

 

//

 

Niebieski jest trujący

 

realizacja multimedialna VR, 2017, 00:04:00

 

Po założeniu okularów widzimy początkowo tylko czerń, pustkę. Powoli w rytm pulsującego światła ukazują się proste geometryczne elementy układające się w bardziej złożone struktury, by następnie fragment po fragmencie zniknąć. Kolejne ukazujące się scenerie podlegają tej samej zasadzie. Pomimo jednostajnego rytmu dynamika zmian jest zróżnicowana. Długie czekanie na to co się wydarzy przeradza się w uczucie niemożności doświadczenia w pełni tego co istnieje, czas się kończy i wydaje się przyspieszać, a koniec jest nieuchronny.
Praca “Niebieski jest trujący” wykorzystuje VR nie do kreowania hiperrealistycznego świata, ale do stworzenia metafory. Choć praca niewątpliwie oddziałuje immersyjnie środek ciężkości został przeniesiony na stworzenie opowieści o zmianie, powstawaniu i rozpadzie, istnieniu i nieistnieniu.

 

Pokaz "VR ART - sztuka w wirtualnej rzeczywistości" w ramach 14. Nocy Kulturalnej w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie; http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22407291,jak-uchwycic-te-noc-zuzanna-suliga-o-14-nocy-kulturalnej-w.html ;

 

Kodowanie: Marcin Puchalski (MindHelix)